Da biste saznali više o mogućnostima poslovnog softvera AISPMM odaberite neku od navedenih stavki.


 

Poslovni softver AISPMM

 
 
 
          Kompletan ERP paket sa svim dokumentima
          Pregledan i organizovan korisnički interfejs
          Celokupna investicija je unapred poznata
          Prilagođen je svim vidovima poslovanja
 

AISPMM je softverski paket namenjen unapređenju poslovanja malih preduzeća koja se bave proizvodnim, trgovinskim i uslužnim delatnostima. Ovo ERP rešenje osmišljeno je tako da obuhvata poslovni softver i neophodne usluge u koje spadaju instalacija, uvođenje, obuka i održavanje.
U razvoj AISPMM uloženo je više od 40.000 sati planiranja, projektovanja, programiranja, testiranja, optimizacije, podešavanja, dokumentovanja... Temeljan pristup ovom procesu garantuje da korisnici dobijaju kompletan paket koji je odmah spreman za upotrebu; nema naknadnog programiranja ili pružanja usluga koje nisu predviđene u sklopu paketa.
Za uspešnu primenu poslovnog softvera nije dovoljno samo odgovarajuće rešenje već i niz dobro osmišljenih usluga. Zato svaki od AISPMM paketa obuhvata neophodne usluge tako da instalacija i uvođenje ERP softvera budu obavljeni u planiranom roku, te da zaposleni kod korisnika nakon obuke budu spremni da samostalno rade u AISPMMu. Visok kvalitet naših usluga podrazumeva i dugoročno održavanje softvera.

Poslovni paket AISPMM je sveobuhvatno ERP rešenje za mala preduzeća. Naša ponuda je prilagođena u potpunosti potrebama i mogućnostima malih preduzeća za savremenim načinom poslovanja. Svi paketi AISPMM imaju kompletno softversko rešenje i funkcionalnosti, Vi jednostavno birate vrstu i količinu usluge u okviru ponude. Kupovina AISPMM paketa podrazumeva da Vam je, u zavisnosti od broja konkurentnih korisnika i odabranih usluga, na raspolaganju 20 različitih paketa. Za njih je zajedničko da je ulaganje u AISPMM jednokratno i da je cenom obuhvaćena prva godina osvežavanje i održavanja softvera, kao i podrške.

ZVANIČNOBudimo u kontaktu