Da biste saznali kako da rešite određenu situaciju prilikom rada u AISPMM programu pogledajte izbor dostupne pomoći.

Na ovoj stranici Vama su dostupna najtraženija upustva za rad, koja će Vam dobro doći u nekim situacijama u toku rada. Upustva su u pdf formatu i mogu se pregledati u WEB čitaču ili direktno skinuti na hard disk.
Napomena: za čitanje upustava neophodan je
    Adobe Reader

 

   Savet:
        Kada učitate pdf upustvo u WEB čitaču, možete ga sačuvati na svom računaru tako što kliknete na         sličicu flopy diskete, koja se nalazi u gornjem levom uglu prozora, a zatim izabrati lokaciju na hard         disku gde želite fajl da bude sačuvan.

     PRENOS STARI-NOVI KONTO

   PROGRAM AIS
   - Promena kontnog plana
   - Veza konta - novo
     - Uputstvo za prenos 2015
     - Uputstvo za prenos 2015FIN


     Promena PDV stope 30.09.2012

   PROGRAM AIS
   - Procedura za promenu poreske stope sa 18% na 20%
   PROGRAM AISPMM
   - Procedura za promenu poreske stope sa 18% na 20%
   - Izvršna datoteka


     RAD SA DOKUMENTIMA

   DATI AVANS DOBAVLJAČU – roba i repromaterijal    pogledaj
   IZVOD OTVORENIH STAVKI JAISPMM    pogledaj
 

ZVANIČNOBudimo u kontaktu