Podeli |

 

 

 

Informacije o PMM servisu


       Radno vreme:
          od 09 do 16 časova radnim danima i subotom.

       Kontakt telefon:
          032/ 310-380

       Adresa:
          Nemanjina 40a, 32000 Čačak


Opšte

   Naš servis pruža usluge servisa računara i prateće opreme u garantnom i vangarantnom roku. Usluge servisa vršimo u što kraćem roku od momenta prijema neispravnog hardvera. Servis vršimo u prostorijama naše firme, a po potrebi izlazimo na teren. Naše usluge odlikuju se pre svega kvalitetom obavljenog posla, zatim brzom dijagnostikom problema i što bržeg otklanjanja kvara.
    Ugovori o održavanju i servisiranju računara i računarske opreme predstavljaju najpraktičnije rešenje za firme koje se oslanjaju na računare u svakodnevnom radu. To je veoma bitno u malim i srednjim preduzećima, koja nemaju zaposlenog u oblasti informacionih tehnologija.

Usluge koje mi nudimo Vama su:

Projektovanje mreža je veoma opsežan i ozbiljan posao, koji zahteva pre svega dobro planiranje uzevši u obzir sve zahteve korisnika. Pre nego sto pristupimo izvodjenju radova na postavljanju kablova i ostale opreme, neophodno je do detalja razraditi projekat mreže. Jedan takav projekat sadrži procenu utroška materijala, rokova za izvodjenja radova, trase kojima ce se kablirati prostor, pozicije računara i servera i naravno troškove radova. Naša firma radi projektovanje, kao i samo izvodjenje radova na terenu. Radimo sa najkvalitetnijim materijalima, počevsi od kablova, kanalica, konektora, pa do hub-ova i router-a najboljih svetskih proizvodjača.

Održavanje hardvera je neophodno za besprekorno funkcionisanje računara. Da bi se sprečili teži kvarovi, gubici podataka poželjno je povremeno servisiranje računarskih komponenti. Nagomilana prašina može da izazove niz kvarova na računaru poput kvara grafičke karte, procesora, napajanja itd. Ventilatori koji su zaduženi za hlađenje komponenti imaju svoj radni vek, pa ih posle određenog vremena treba zameniti novim, ili ako je moguće očistiti i podmazati.
    Takođe bitno je naglasiti da prašnjavi ventilatori stvaraju mnogo više buke, što svakako nije lepo slušati, naročito ako radno vreme provodite uz računar.

Održavanje operativnog sistema je takođe jedna od bitnih stvari za isprravno funkcionisanje računara. Operativni sistem je veoma podložan oštećenjima koja su najčešće uzrokovana nestručnim rukovanjem. Kvar na hardveru može imati za posledicu oštećenje operativnog sistema, pa nakon zamene neispravnog dela treba osposobiti softver i povratiti važne podatke.

Zaštita od virusa je posao kojim se svakodnevno susrećemo. Svaki računar povezan na internet je potencijalna meta za hakere i viruse. Ne postoji 100% sigurna zaštita od virusa, ali postoje načini da se mogućnost zaraze virusom svede na minimum.
PMM servis savetuje Vam da redovno osvežavate svoj OS novim zakrpama i da na svom računaru obavezno imate instaliran neki antivirusni softver.
No ipak, ako Vaš računar postane zaražen nekim od zlićudnih softvera, obraćajući se našem servisu za pomoć, možete biti sigurni da će Vaši lični podaci biti bezbedni a sistem ponovo "u igri". Naše iskustvo i znanje iz ove oblasti, stečeno dugogodišnjim iskustvom, je ogromno.

Spašavanje izgubljenih podataka sa medija koje nastaje usled slučajnog brisanja podataka, otkaza opreme ili kao posledica strujnog udara. Mediji sa kojih vršimo spašavanje su hard diskovi, CD/DVD mediji i svi tipovi fleš memorija.

Napomena:

Ukoliko je hardver fizički oštećen time su i šanse za povraćaj podataka znatno umanjene!

Saveti

   Zarad maksimalne sigurnosti i stabilnog rada, savetujemo korisnicima da izbegavaju instaliranje svakojakog softvera, a dok god softver koji je već u upotrebi radi svoj posao, nije potrebno zamenjivati ga novim verzijama. Primena stabilnih i dokazanih tehnologija, osiguraće Vam pouzdan i miran rad.
    Svaki problem koji imate sa svojim računarima, opremom ili programima, za nas predstavlja novi izazov sa kojim ćemo se spremno uhvatiti u koštac. Pitajte nas za savet prilikom odabira opreme. Tu smo da Vam pomognemo kod nadogradnje ili proširenja Vašeg računarskog sistema.

   Obratite se nama ako planirate svoj razvoj na polju informacionih tehnologija.

ZVANIČNOBudimo u kontaktu