Izaberite stavku
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PMM d.o.o od svog osnivanja se bavi izradom poslovnih programa iz oblasti knjigovodstva, maloprodaje, veleprodaje i proizvodnje. Od januara 2008 godine udruživanjem agencije AIS i PMM d.o.o iz Čačka u oblasti izrade poslovnih programa nastaje novi poslovni informacioni sistem pod radnim imenom AISPMM.
     Težnja autora softvera je da poštujući već prihvaćene standarde relacionih baza podataka u svetu i korišćenjem novih tehnologija programskih jezika, forsirajući open source rešenja, naprave poslovno informacioni sistem koji će raditi ne samo u svojoj desktop varijanti već se sa lakoćom koristiti u internet WEB okruženju.
     Poslovni program AISPMM pokriva poslovanje kako malih i srednjih, tako i velikih preduzeća.

Tehničke karakteristike AISPMM programa:

  • Relaciona baza podataka PostgreSQL 8.3-8.4
  • Desktop aplikacije PowerBuilder ver.10.2, Java, Python
  • WEB aplikacije Apache, PHP, Java, Python

   

Programski moduli:

ZVANIČNOBudimo u kontaktu